User Tools

Site Tools


Sidebar

English version click: here

Konfiguracja usługi

profile_install

Instalacja profilu

Przed zainstalowaniem profilu należy pobrać oraz zainstalować Oprogramowanie WireGuard a następnie wygenerować i pobrać profil usługi.

Windows

 1. Uruchamiamy zainstalowaną wcześniej aplikację WireGuard
 2. W lewym dolnym rogu aplikacji klikamy przycisk “+” oraz wybieramy opcję “Importuj tunel (tunele z pliku)” a następnie wskazujemy plik pobrany w poprzednim kroku podczas generowania profilu SecureVPN
 3. Podświetlamy zaimportowany profil oraz klikamy opcję “Aktywuj”
 4. Zrobione! Udajemy się na stronę https://securevpnsc.com/check aby sprawdzić poprawność działania usługi. Powinniśmy zobaczyć następujący widok. Jeżeli komunikat jest czerwony - sprawdź poprawność wykonania wszystkich kroków.

MacOS

 1. Uruchamiamy zainstalowaną wcześniej aplikację WireGuard
 2. W lewym dolnym rogu aplikacji klikamy przycisk “+” oraz wybieramy opcję “Import tunnel(s) from file” a następnie wskazujemy plik pobrany w poprzednim kroku podczas generowania profilu SecureVPN
 3. Podświetlamy zaimportowany profil oraz klikamy opcję “Activate”
 4. Zrobione! Udajemy się na stronę https://securevpnsc.com/check aby sprawdzić poprawność działania usługi. Powinniśmy zobaczyć następujący widok. Jeżeli komunikat jest czerwony - sprawdź poprawność wykonania wszystkich kroków.

Ubuntu/CentOS

 1. Umieść wygenerowany profil SecureVPN w folderze /etc/wireguard w pliku wg0.conf
 2. Uruchom połączenie za pomocą polecenia: wg-quick up wg0
 3. (opcjonalnie) Możesz dodać połączenie do autostartu za pomocą polecenia: sudo systemctl enable wg-quick@wg0

Android

 1. Uruchamiamy zainstalowaną wcześniej aplikację WireGuard
 2. Po uruchomieniu aplikacji klikamy w niebieską ikonkę + w prawym dolnym rogu aplikacji oraz wybieramy opcję “Zeskanuj Kod QR”.
 3. Skanujemy kod QR pobrany w poprzednim kroku podczas generowania profilu SecureVPN
 4. Nadajemy dowolną wybraną przez nas nazwę dla dodawanego profilu
 5. Uruchamiamy połączenie przełączając przełącznik na liście profili
 6. Akceptujemy ostrzeżenie systemowe - istota działania VPN polega na przechwytywaniu całego ruchu Internetowego w celu jego przekierowania bezpiecznym połączeniem o czym przestrzega wspomniany komunikat
 7. Zrobione! Udajemy się na stronę https://securevpnsc.com/check aby sprawdzić poprawność działania usługi. Powinniśmy zobaczyć następujący widok. Jeżeli komunikat jest czerwony - sprawdź poprawność wykonania wszystkich kroków.

iOS

 1. Uruchamiamy zainstalowaną wcześniej aplikację WireGuard
 2. Po uruchomieniu aplikacji klikamy w niebieską ikonkę + w prawym górnym rogu aplikacji oraz wybieramy opcję “Utwórz za pomocą kodu QR”.
 3. Skanujemy kod QR pobrany w poprzednim kroku podczas generowania profilu SecureVPN
 4. Nadajemy dowolną wybraną przez nas nazwę dla dodawanego profilu
 5. Uruchamiamy połączenie przełączając przełącznik na liście profili
 6. Zrobione! Udajemy się na stronę https://securevpnsc.com/check aby sprawdzić poprawność działania usługi. Powinniśmy zobaczyć następujący widok. Jeżeli komunikat jest czerwony - sprawdź poprawność wykonania wszystkich kroków.
profile_install.txt · Last modified: 2021/08/05 14:03 by admin