User Tools

Site Tools


Sidebar

English version click: here

Konfiguracja usługi

profiles

Zarządzanie profilami SecureVPN

Zarządzanie profilami w usłudze SecureVPN odbywa się za pomocą prostego oraz intuicyjnego panelu administracyjnego. Panele te mogą wyglądać różnorako aczkolwiek w zależności od sposobu implementacji API SecureVPN przez partnera handlowego SecureVPN aczkolwiek ich funkcjonalność będzie bliźniacza. Poniżej prezentujemy ten proces na bazie naszego autorskiego modułu do zarządzania profilami VPN dla użytkowników końcowych dla panelu hostingowego DirectAdmin.

Po wykonaniu zmiany wprowadzane są w ciągu 2 minut od ich zlecenia.

Tworzenie profilu

Aby utworzyć profil w usłudze należy skorzystać z sekcji “Dodaj profil SecureVPN - WireGuard” w panelu administracyjnym usługi.

  1. Wpisujemy nazwę profilu - jest to nasza wewnętrzna nazwa służąca do identyfikacji profilu na liście profili
  2. Akceptujemy regulamin usługi oraz zapoznanie się z wymaganiami technicznymi
  3. Klikamy wygeneruj profil

Po wykonaniu powyższych kroków pozostaje nam już tylko pobranie profilu oraz jego późniejsza instalacja w oprogramowaniu WireGuard.

Pobieranie profilu

Pobranie profilu możliwe jest w ciągu 15 minut od jego utworzenia. Aby pobrać profil udajemy się do listy dostępnych profili “Zarządzanie profilami WireGuard” i klikamy odpowiedni przycisk przy wybranym profilu. Jeżeli od wygenerowania profilu minęło już 15 minut i nie udało nam się pobrać profilu wówczas należy go przegenerować.

  1. Pobierz konfigurację - powoduje pobranie profilu przeznaczonego dla komputerów
  2. Pobierz QR Code - powoduje wyświetlenie kodu QR do zeskanowania na telefonie

Po pobraniu odpowiedniego profilu przystępujemy do zainstalowania profilu.

Regeneracja profilu

Regeneracja profilu przydatna jest wówczas gdy zgubimy plik konfiguracyjny profilu i nie możemy go już pobrać z systemu. Po skorzystaniu z tej opcji profil zostanie usunięty i w jego miejsce utworzony zostanie nowy o tej samej nazwie. Tego rodzaju operacja może spowodować zmianę serwera na którym założony jest profil.

Aby przegenerować profil udajemy się do listy profili i korzystamy z opcji “Przegeneruj profil”.

Zablokowanie/Odblokowanie profilu

Zablokowanie profilu to operacja pozwalająca tymczasowo zablokować wybrany profil z możliwością jego późniejszego odblokowania.

Aby zablokować profil udajemy się do listy profili i korzystamy z opcji “Zablokuj profil” - analogicznie dla zablokowanego profilu będzie w tym miejscu opcja “Odblokuj profil”.

Usunięcie profilu

Usunięcie profilu to opcja kasująca permanentnie wybrany profil bez możliwości jego odzyskania. Po skorzystaniu z tej opcji profil zostanie trwale unieważniony oraz usunięty z listy.

Aby usunąć profil udajemy się do listy profili i korzystamy z czerwonej opcji “Usuń profil”.

profiles.txt · Last modified: 2021/08/05 12:24 by admin